Nye vedtægter i COPA

Stil spørgsmål vedrørende Stomiforeningen COPA, hjemmesiden/forummet, rapportér fejl, eller kom med forslag til forbedringer/tiltag til hjemmesiden/forummet.
Forumregler
Stil spørgsmål vedrørende Stomiforeningen COPA, hjemmesiden/forummet, rapportér fejl, eller kom med forslag til forbedringer/tiltag til hjemmesiden/forummet.
Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 8. maj 2012 17:56

Hej Hans
Det har været et ønske som jeg havde vægtet og foreslået til de nye vedtægter der var på vej:
2. Åbenhed og offentlighed, foreningen bør have alle aftaler med samarbejdspartnere, dagsordener, og referater fra Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg liggende på hjemmesiden, personsager undtaget.
Begrundelse: Det viser hvad foreningen arbejder med og vægter, Danske Handicap organisationer, har denne åbne linie så alle medlemmer kan følge med.


i dag kan du henholde dig til referat fra FU møde den 28/7 2010 , hvor man har besluttet at referater kan rekvireres af medlemmerne via lokalforening eller sekretariat.

Erik Andersen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Erik Andersen » 8. maj 2012 19:33

Jeg er i den’ heldige’ situation at have læst referatet fra sidste afholdte HB møde.

Det er med beklagelse at konstaterer at det udvalg der var nedsat af HB til at reformerer vedtægterne, blev totalt på sidste HB møde dømt ’ude’, da deres oplæg gik på åbenhed, indflydelse og demokrati, hvilket formanden og hans tro væbner ikke er interesseret i.
Udvalget skal trods alt have en stor tak for jeres arbejde. Det var til ingen nytte og jeg ved hvordan jeg selv ville have haft det.

Det er med endnu større beklagelse at man vælger en diktatorisk dirigent, der så det som sin opgave at tyre og ikke styre begivenhedernes gang på HB mødet, men måske derfor velvalgt af FU.
Det kan kun konstateres at vedkommende var total uegnet til dette hverv.

Jeg ser på indlæggene i denne debat at formanden er helt ude af trit med de medlemmer som han skal varetage interesserne for, men mere tænker på sit honorar. Jeg har hørt på ’rutebilstationen’, at han også har krævet feriepenge og pension af sit honorar. Det må konstateres at et honorar er et engangsbeløb, og hvis det er udbetalt, er det ikke honorar men en aflønning, der er det stik imod vedtægterne, ligegyldigt hvad FU har besluttet, og er derfor bedrageri overfor foreningen.

For mig virker formanden som den mand der faldt ud fra en skyskraber, og hver gang han passerede en etage, sagde han til sig selv: ”Indtil nu går det da meget godt”.

Jeg frygter at Copa er ved at blive sprængt, da man ikke kan finde fælles fodslag.

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 8. maj 2012 21:59

Hej Henning.

Jeg synes det er usagligt når du skriver at der er personangreb i denne tråd. Det eneste jeg kan finde der kan minde bare svagt om et personangreb, er at dit honorar for at være formand for COPA bliver gjort kendt blandt medlemmerne, og det burde da ikke være et problem ??

Du skriver at tips og lottomidler ikke er penge betalt af skatteyderne, og det vil jeg fastholde er noget lodret sludder fra din side. Danske spil skal,- i modsætning til private spiludbydere,- hvert år udlodde overskuddet til idræt, handicaporganisationer og lignende. I danske spils eget regnskab hedder dette beløb "statsafgifter".

Hvis ikke statsafgifter er penge betalt af skatteyderne ved jeg ikke hvad det så skal kaldes.

Det er værd at bemærke at pengene fra de danske skatteborgere i 2010, det vil sige tips og lottomidler, udgjorde kr 1.064.389 mens kontingent kun udgjorde kr.513.023.

Med hensyn til hvad jubilæet har kostet, vil jeg nøjes med at henvise til foreningens årsregnskab, hvoraf det fremgår at der er anvendt kr. 304.748.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at en del af disse penge er brugt til at betale en parkeringsbøde for en overlæge. Jeg personligt tror ikke at tips og lottomidler ( læs skatteborgernes penge ) er beregnet til at betale bøder for overlæger som ikke kan finde ud af parkeringsreglerne på en offentlig vej.

Du skriver i dit indlæg at formandens honorar er fastsat i vedtægterne. Igen meget, meget mindre end halv sandhed.

I vedtægterne § 14 stk 4 står " landsformanden er honorarlønnet".

Der står IKKE, hvor stort honoraret er. Der står derimod: "Honorarets størrelse fastsættes hvert år ved budgetmødet" ( vedtægternes § 11 stk 2 ).

Hovedbestyrelsen kan frit bestemme om den vil fastsætte det årlige honorar til formanden til 50 øre eller de til nuværende + kr. 200.000.

Denne fastsættelse er IKKE sket for 2012, hvorfor udbetaling af honorar i 2012 principielt er vedtægtsstridigt da hovedbestyrelsen ikke har fastsat et beløb.

Og ihukommende at en stor del af COPA´s indtægter kommer fra skatteborgerne tangerer dette misbrug af offentlige midler. Der er fra flere lokalforeninger stillet forslag om, at bringe dette og andre forhold i orden ved det sidst afholdte hovedbestyrelsesmøde, men af uforklarlige årsager vil hverken formand eller forretningsudvalg bakke op om at bringe foreningsjuraen i orden omkring dette.

Du beskriver selv, hvor mange timer du har brugt på COPA, og jeg kunne ikke drømme om, at betvivle dette. Men det ændrer ikke på min fundamentale opfattelse af at COPA ville være meget bedre tjent og meget bedre profileret af at lønsummen blev anvendt på en ansat forhandlings og pr-medarbejder, som i meget højere grad kunne skærpe både COPA´s interne og offentlige profil.

Du stiller samtidig tvivl ved om nogen vil være formand uden at få en anselig sum penge for det ?

Henning, jeg gør ikke mit frivillige arbejde op i timer, og med et professionelt sekratariat til at udføre det daglige arbejde tager jeg gerne tjansen som landsformand. Fuldkommen ulønnet.

Hilsen

Tommy Lindegaard

Lige som en kommentar til Hans vil jeg sige, at det er et fremragende forslag, at referater fra både forretningsudvalg og hovedbestyrelse bliver lagt på hjemmesiden.

Steen Samuelsen
Indlæg: 355
Tilmeldt: 13. sep 2007 14:39
Årgang: 1947
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Fredericia

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Steen Samuelsen » 9. maj 2012 10:48

Hej Merete

Hvis der kun har være én kandidat til formandsvalget er der ikke noget at stemme om, og derfor kan der heller være skriftlig afstemning.

Læs f.eks. bogen "Sådan ledes en forening" af Børge Rasmussen, side 43:
"Valg forekommer ved f.eks. personvalg d.v.s. valg af en eller flere personer til besættelse af bestemte poster, som er foreskrevet i vedtægterne. Det karakteristiske ved et valg er, at det er obligatorisk. Denne tvangssituation forklarer den særregel, at hvis der kun foreslås èn kandidat, er han valgt uden afstemning"
- eller sagt med andre ord, for at kunne foretage et valg må der være noget at vælge imellem.

Hvis der på hovedbestyrelsesmødet ikke har været opstillet en modkandidat, gælden ovennævnte regel, og dirigenten har ikke gjort noget forkert.
Med venlig hilsen ;-)

Steen

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 9. maj 2012 11:20

Hej Steen!
Selvfølgelig er der ikke noget at stemme om, hvis der kun er én kandidat. Logik. I bogen "Foreningsliv" af Jørgen Andersen Ledsager på side 105, står der "Hvis der kun opstilles det antal kandidater, der skal vælges, er de valgt uden afstemning". Så jeg har fattet problematikken. Det HB-medlem der bad om skriftlig afstemning (- og det var ikke mig) tror jeg gjorde det i et forsøg på at få en tilkendegivelse i forhold til opbakningen til landsformanden. Så kan du anføre, at beretningen blev godkendt med flertal og at det betyder, at der er tillid til landsformanden. Men - både beretning og regnskab blev behandlet i ekspresfart - "lad os nu blive færdige - I har vel gennemlæst det hjemmefra" - d.v.s. spørgsmål var ikke velkomne. Men sådan er der så meget :D
Venlig hilsen
Merete :D

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 9. maj 2012 11:25

Det står egentlig ganske klart i Copa´s vedtægter , og uden undtagelser ,så det må vel komme før diverse håndbøger.

§9 Stk. 4. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Såfremt der til valg under punkt 5 er flere kandidater til en
post, sker valget ved skriftlig afstemning. Skriftlig
afstemning skal i øvrigt finde sted, såfremt et hovedbestyrelsesmedlem
kræver det.

Steen Samuelsen
Indlæg: 355
Tilmeldt: 13. sep 2007 14:39
Årgang: 1947
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Fredericia

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Steen Samuelsen » 9. maj 2012 16:00

Hej Peter

Jeg er helt enig med dig. Men for at kunne foretage en afstemning skal der være noget at stemme om, og hvis der kun er en kandidat er der ikke noget at stemme om, så er han valgt blot ved at stille op.
Forestil dig at der var 21 stemmeberettigede og en stemte på den opstillede kandidat og de andre tyve var blanke, hvem var så valgt? Derfor er der ikke nogen afstemning, når der kun er en kandidat. Hvis der er nogle i forsamlingen, der ikke er tilfredse med den opstillede kandidat, må de opstille en modkandidat - og så kan der gennemføres en afstemning.
Med venlig hilsen ;-)

Steen

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 9. maj 2012 16:24

hej Steen
Jeg ville jo mene at personen så var valgt med almindeligt flertal (1 stemme) og der samtidig var afgivet et klart signal fra resten om tilliden til den opstillede, ligesom vi kender det fra folketingsvalg er hver blank stemme vigtig og skal tælles med .

Bestemmelsen om skriftlig afstemning ved krav om dette i vedtægterne ,bortfalder efter min mening ikke.

Steen Samuelsen
Indlæg: 355
Tilmeldt: 13. sep 2007 14:39
Årgang: 1947
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Fredericia

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Steen Samuelsen » 9. maj 2012 18:21

Hej Peter

Du må skille tingene fra hinanden. I vedtægterne står der, at der skal vælges en formand. Derfor er valget en entydig og ultimativ handling, hvor de stemmeberettigede skal vælge mellem de opstillede kandidater, og den kandidat der får flest stemmer er valgt. Hvis der kun er en kandidat er han formand uden valg.

Der står intet i vedtægterne om at der samtidig skal laves en tillidsafstemning, det har ikke noget med valget at gøre. Hvis man vil have en tillidsafstemning kan man gøre ved at sætte det på dagsordenen på et efterfølgende hovedbestyrelsesmøde. Hvis formanden ved en sådan afstemning ikke får opbakning på mere end halvdelen af stemmerne, må han trække sig og der skal laves et nyt formandsvalg.
Hvis formanden ved dette formandsvalg stadig er eneste kandidat er han valgt igen. Den eneste reelle måde at skifte formanden ud er således at finde en modkandidat, der kan kan vinde en afstemning.

Med andre ord skæg for sig og snot for sig.
Med venlig hilsen ;-)

Steen

Brugeravatar
Sass
Indlæg: 17
Tilmeldt: 6. dec 2008 12:06
Årgang: 1978
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Nørreundby (9400)
Kontakt:

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Sass » 9. maj 2012 20:59

GR skrev:
En tur i Randers regnskov kunne f.eks være hyggelig, en paintball tur, go-kart turen, en tur i tivoli friheden.


Hej igen "GR"

Meget gode forslag..

Vi skulle måske oprette en tråd, så vi kan finde ud af hvad folk vil og hvor mange der er herinde som har lyst til at deltage i ovenstående aktiviteter..
- for skriver vi videre herinde bliver det vist væk i mængden, plus det er et helt andet emne der skrives om i denne tråd..
Venlig hilsen Kim

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 21. maj 2012 11:22

Det er noget af en leder, der er bragt i Copablad 3/2012
Når man sammenholder lederens kommentarer vedrørende vedtægtsudvalgets arbejde, med årsberetningen, referatet fra Hovedbestyrelses mødet april 2012 samt kommissoriet for arbejdet, der har været bragt og ligger på hjemmesiden, er der flere punkter der springer i øjnene.

”Vicelandsformanden bemærkede, at hendes opfattelse var, at eksisterende vedtægter skulle revideres og undrede sig over, at udvalget ikke var kommet videre på ét år”, dette på trods af at kommissoriet for udvalgets arbejde er kendt og køreplanen for samme endda omtales i årsberetningens afsnit 2.

På det årlige hovedbestyrelsesmøde i april 2011 var
der et stort ønske om at få tilpasset og justeret
Foreningens vedtægter. Der blev derfor nedsat
En arbejdsgruppe til at løse denne opgave.
Tidshorisonten er, at arbejdsgruppen har en
grovskitse klar til hovedbestyrelsesmødet i
2012. Herefter kan bestyrelserne i lokalforeningerne
Se på materialet og indsende evt.
Ønsker til ændringer i teksten. Det endelige
slutresultat til et sæt nye vedtægter, skal herefter
gerne kunne vedtages i 2013.


Man må da som medlem formode at den daglige ledelse er enig om hvad man har igangsat ,på vegne af en flertalsbeslutning i Hovedbestyrelsen.

Samtidig sagde Vicelandsformanden og et andet forretningsudvalgs medlem at de ikke havde modtaget et spørgeskema udsendt af vedtægtsudvalget, til alle lokalforeningerne, selvom det fremgår af mailen, at det var sendt til alle, tankevækkende.

Jeg undrer mig så til gengæld over Forretningsudvalgets arbejdshastighed, de blev pålagt i april 2011 at få lavet en forretningsorden, det eneste der er sket er at man forsøgte at tørre opgaven af på vedtægtsudvalget, man kan så håbe på at den blot er forsinket.

Jesper
Indlæg: 113
Tilmeldt: 14. jun 2011 21:23
Årgang: 1979
Stomi siden: 2008
Geografisk sted: Kbh

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Jesper » 23. maj 2012 18:04

Nu vil jeg som en udefra lige give min mening.

Jeg har længe vaklet om jeg ville melde mig ind i copa, grundet min egen personlige situation har jeg haft svært ved at se hvad foreningen, sådan foruden forum her, skulle kunne gøre for mig.

Tanken på at melde sig ind har mere gået på at støtte foreningen økonomisk om man vil, man tænker måske at pengene ville hjælpe andre som har det hårdt med stomi og kan få gavn i de tiltag der nu er.

Men når man så læser denne tråd, well, ikke lysten der driver værket og jeg kan faktisk ikke forestille mig at nogen der læser denne tråd skulle få lyst til at blive medlem, uanset hvad de måtte have brug for.

Jeg kender ingen parter her, har aldrig været til nogen møder eller noget, blot en som læser med her og skriver lidt. Erfaring med foreningsarbejde har jeg dog og jeg synes ikke det er klædeligt at formanden fejer kritik af banen som han gør her, det for mig til at tænke at der er noget at skjule siden det bliver forkastet på den måde og begrundelsen under diverse punkter efterlader da også så meget at ønske at jeg nemt kan forstå medlemmer er utilfredse.

Jeg har altid synes at når jeg læser med herinde at forummet er fint, men derudover synes jeg ikke rigtig foreningen kommer ud, er lidt bleg og usynlig og det har nok også fraholdt mig at melde mig ind.

Det skal nok forklares med at jeg faktisk lige siden jeg har fået stomi (som jeg iøvrigt er meget ulykkelig over) har savnet et sted at "passe ind" eller hvad man skal sige. Copa har foruden forum bare ikke virket attraktivt og det skulle man måske arbejde med. At åbne sig mere op, blive set lidt bedre udadtil. Kan selvfølgelig være det bare er mig, for kan da se der er en del medlemmer, synes bare i denne tid, som medier er, så virker det hele meget 1999.

Nu kom jeg vidt omkring, følte bare lige jeg måtte give mit besyv med. Det kan måske også ses som at man ovenpå sådan en omgang måske skulle gøre noget for at nye medlemmer (unge som mig der bruger medier så meget) til at få lyst til at melde sig ind.

Håber det gav mening.
/Jesper

chr.

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf chr. » 23. maj 2012 18:57

Hej Jesper!
Du er velkommen til at ringe til mig på 40275577 (chr. Heidum)

Jesper
Indlæg: 113
Tilmeldt: 14. jun 2011 21:23
Årgang: 1979
Stomi siden: 2008
Geografisk sted: Kbh

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Jesper » 23. maj 2012 19:32

chr. skrev:Hej Jesper!
Du er velkommen til at ringe til mig på 40275577 (chr. Heidum)


Hej chr. Heidum.

Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal ringe til dig om? Hvis det er fordi at snakke om det at have stomi, eller det faktum at jeg er ulykkelig over at have det, så må jeg sige tak, men nej tak. :)

En af mine issues er at jeg virkelig ikke har lyst til at snakke om den del af mig selv.

Men tak, om det var det. Hvis det var om andet, så forbliver jeg bare forvirret.

EDIT: Kommer måske for langt væk fra emnet nu, men ville lige svare :)
/Jesper

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 24. maj 2012 11:40

Hej Jesper
Jeg har googlet telefonnummeret der oplyses ,det er registreret under 2 firmanavne/hjemmesider så det er muligvis et forsøg på spam/fishing ,indlægget er heller ikke skrevet af en tilmeldt bruger, better safe than sorry.

Dorte NyJ
Indlæg: 15
Tilmeldt: 23. maj 2008 15:58
Årgang: 1978
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Silkeborg, Østjylland

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Dorte NyJ » 24. maj 2012 12:02

Hej.

Vil bare lige gøre opmærksom på at Chr. Heidum er medlem af Aarhus lokalforening og tilknyttet vores rådgiverkorps.

Kærlig hilsen

Dorte Nyholm Jensen
Formand for COPA Aarhus
Dorte NJ 1978, Crohn siden 1985, stomi 2007

Jesper
Indlæg: 113
Tilmeldt: 14. jun 2011 21:23
Årgang: 1979
Stomi siden: 2008
Geografisk sted: Kbh

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Jesper » 25. maj 2012 12:06

Dorte NyJ skrev:Hej.

Vil bare lige gøre opmærksom på at Chr. Heidum er medlem af Aarhus lokalforening og tilknyttet vores rådgiverkorps.

Kærlig hilsen

Dorte Nyholm Jensen
Formand for COPA Aarhus


Lidt skræmmende faktisk, virker på mig ikke som en særlig tryg måde at henvende sig på, slet ikke som rådgiver. Et hej og et nummer.

Skulle man måske også arbejde på. :)
/Jesper

Marianne Andersen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Marianne Andersen » 29. maj 2012 17:35

Nogle medlemmer har spurgt mig hvordan en Landsformand og FU kunne gå ind for oprettelsen af et vedtægtsudvalg, som har arbejdet efter det kommissorium som FU selv har udarbejdet, for så at nedstemme og stoppe arbejdsgruppens videre arbejde ved første HB møde, hvor det første udkast (grovskitse) blev fremlagt for Hovedbestyrelsen??.
Og afvisningen var endda uden nogen egentlig klar begrundelse...

Vedtægtsudvalget blev en "syltekrukke" og det har såmænd nok været meningen fra starten af, i stedet for at fremtidssikre en "gammel" forening.

Desuden kunne De også læse i sidste Copa - blad, at Copa kører videre i samme dybe rille uden nogen visioner for fremtiden.
I Copa - bladets leder omtales udkastet som ganske revolutionerende, og man priser sig nærmest lykkelig over at det hele ikke blev til noget - men "at de gode ting da kunne bruges i de nuværende vedtægter"...
Medlemmerne kaldte det dybt uansvarligt " at ledelsen ikke vil bringe Copa ind i fremtiden".

Det er samtidig meget bekymrende at lokalforeningen har mistet et bestyrelsesmedlem på grund af den fremgangsmåde. Han har simpelthen meldt sig ud af Copa.
Hvem er De næste medlemmer der vil gøre det samme ????

Venligst
Marianne Andersen Lolland Falster.

Steen Samuelsen
Indlæg: 355
Tilmeldt: 13. sep 2007 14:39
Årgang: 1947
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Fredericia

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Steen Samuelsen » 29. maj 2012 19:26

Hej Marianne

Det var hovedbestyrelsen der nedstemte vedtægtsudvalgets grovskitse. Det var en hemmelig skriftlig afstemning, så man kan ikke sige hvem der stemte for og hvem der stemte imod, derfor kan man kun konkludere, at det var hovedbestyrelsen der ikke ønskede at der skulle arbejdes videre, og ikke forretningsudvalget. Forretningsudvalget er kun en mindre del af hovedbestyrelsen.

Det, der var mest sårende var at kun få i hovedbestyrelsen diskuterede indholdet i oplægget og at ingen kom med ændringsforslag, der havde gjort det muligt at fortsætte arbejdet. De fleste oplæg gik helt uden om oplægget.
Med venlig hilsen ;-)

Steen

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 1. jun 2012 21:29

Jeg har nu endnu en gang til læst alle indlæggene i denne tråd igennem, og synes at det der især gør tingene trætte og trælse er at landsformanden stædigt fastholder sin udmelding fra den 7 Maj
Jeg slutter nu og vil ikke skrive mere om denne sag i COPA Forum. Men jeg vil svare på spørgsmål, der skrives til min mailadresse: h.granslev@gmail.com.

Henning Granslev, landsformand COPA


Mange relevante spørgsmål kunne have været besvaret, og mange konstruktive dialoger kunne have været ført hvis ikke dette stædige forsøg på at tie dialogen ihjel blev fastholdt.

Endnu mere beskæmmende bliver det når man læser referatet fra forretningsudvalgets møde den 30 Maj. I dette referat står der :

Ad 3.
HB-mødet drøftedes, og der var enighed om, at det var et noget anderledes møde – fejl fra flere si¬der. HG mente, at det er skadeligt alt det, der kommer på hjemmesiden. Det er på kanten af fore¬ningsskadeligt og eksklusionsgrund


HG er naturligvis landsformandens initialer.

Til det kan jeg kun svare : "Nej Henning. Det er ikke foreningsskadeligt at forsøge at åbne en dialog om COPA´s struktur, anvendelse af midler og overholdelse af egne vedtægter.

Det er derimod i meget høj grad foreningsskadeligt at forsøge at kvæle dialogen ved at tie den ihjel ".

I et tidligere indlæg i denne tråd skrev jeg
Hej Henning.

Jeg synes det er usagligt når du skriver at der er personangreb i denne tråd. Det eneste jeg kan finde der kan minde bare svagt om et personangreb, er at dit honorar for at være formand for COPA bliver gjort kendt blandt medlemmerne, og det burde da ikke være et problem ??

Du skriver at tips og lottomidler ikke er penge betalt af skatteyderne, og det vil jeg fastholde er noget lodret sludder fra din side. Danske spil skal,- i modsætning til private spiludbydere,- hvert år udlodde overskuddet til idræt, handicaporganisationer og lignende. I danske spils eget regnskab hedder dette beløb "statsafgifter".

Hvis ikke statsafgifter er penge betalt af skatteyderne ved jeg ikke hvad det så skal kaldes.

Det er værd at bemærke at pengene fra de danske skatteborgere i 2010, det vil sige tips og lottomidler, udgjorde kr 1.064.389 mens kontingent kun udgjorde kr.513.023.

Med hensyn til hvad jubilæet har kostet, vil jeg nøjes med at henvise til foreningens årsregnskab, hvoraf det fremgår at der er anvendt kr. 304.748.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at en del af disse penge er brugt til at betale en parkeringsbøde for en overlæge. Jeg personligt tror ikke at tips og lottomidler ( læs skatteborgernes penge ) er beregnet til at betale bøder for overlæger som ikke kan finde ud af parkeringsreglerne på en offentlig vej.

Du skriver i dit indlæg at formandens honorar er fastsat i vedtægterne. Igen meget, meget mindre end halv sandhed.

I vedtægterne § 14 stk 4 står " landsformanden er honorarlønnet".

Der står IKKE, hvor stort honoraret er. Der står derimod: "Honorarets størrelse fastsættes hvert år ved budgetmødet" ( vedtægternes § 11 stk 2 ).

Hovedbestyrelsen kan frit bestemme om den vil fastsætte det årlige honorar til formanden til 50 øre eller de til nuværende + kr. 200.000.

Denne fastsættelse er IKKE sket for 2012, hvorfor udbetaling af honorar i 2012 principielt er vedtægtsstridigt da hovedbestyrelsen ikke har fastsat et beløb.

Og ihukommende at en stor del af COPA´s indtægter kommer fra skatteborgerne tangerer dette misbrug af offentlige midler. Der er fra flere lokalforeninger stillet forslag om, at bringe dette og andre forhold i orden ved det sidst afholdte hovedbestyrelsesmøde, men af uforklarlige årsager vil hverken formand eller forretningsudvalg bakke op om at bringe foreningsjuraen i orden omkring dette.

Du beskriver selv, hvor mange timer du har brugt på COPA, og jeg kunne ikke drømme om, at betvivle dette. Men det ændrer ikke på min fundamentale opfattelse af at COPA ville være meget bedre tjent og meget bedre profileret af at lønsummen blev anvendt på en ansat forhandlings og pr-medarbejder, som i meget højere grad kunne skærpe både COPA´s interne og offentlige profil.

Du stiller samtidig tvivl ved om nogen vil være formand uden at få en anselig sum penge for det ?

Henning, jeg gør ikke mit frivillige arbejde op i timer, og med et professionelt sekratariat til at udføre det daglige arbejde tager jeg gerne tjansen som landsformand. Fuldkommen ulønnet.Du har tilkendegivet, at du vil svare på ting som sendes til dig privat, og den mulighed skal du naturligvis have. Dette indlæg sender jeg derfor også til din private mail, så du kan både svare på dem og måske yderligere begrunde din påstand om at jeg bedriver foreningsskadelig virksomhed og bør ekskluderes.

Og jeg lover dig, at dit svar vil blive mellem os to og læserne af denne tråd :)

Venlig hilsen

Tommy Lindegaard

Marianne Andersen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Marianne Andersen » 14. jun 2012 14:52

Goddag på siden.
Jeg blev så glad da jeg jeg læste at Tommy Lindegaard havde fået tilsagn om svar på spørgsmål fra Landsformanden, når bare det også blev sendt til hans egen mail.

Så er det nok derfor at der ikke svares på de spørgsmål som dukker op på denne side.
De er jo ikke tilsendt landsformandens egen mail.
Der tænker jeg på alle de mange spørgsmål vedr. vedtægter, om fremtiden i Copa.

Men som Tommy rigtigt skriver, citat: "Mange relevante spørgsmål kunne have været besvaret, og mange konstruktive dialoger kunne have været ført hvis ikke dette stædige forsøg på at tie dialogen ihjel blev fastholdt" citat slut.
Når der ikke er reaktioner på nogen ting, rejser det blot endnu flere spørgsmål.

Jeg afventer stadig svar på diverse spørgsmål på disse sider, og Tommy, har du fået svar på noget efter 1. juni ??.
De venligste hilsener fra
Marianne Andersen..

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 14. jun 2012 15:56

Hej Marianne.

Ja det er selvfølgelig lidt uklart hvad landsformanden har svaret mig på min henvendelse til hans private mail, så for at undgå uklarheder bringer jeg her hans svar i sin helhed :

" "
Med andre ord, intet svar til mig privat og heller intet svar til foreningens medlemmer.

Så måske jeg er røget i spambakken hos landsformanden ??

Det kan selvfølgelig også være mine spørgsmål var uklare, så for at undgå alle misforståelser kommer jeg her med ganske enkelte præcise spørgsmål det kunne være interessant at få svar på :

Min mail til landsformanden lyder således :

Kære Henning.

Jeg kan se, at du ikke har besvaret min mail jeg har sendt til dig den 1.6.2012, noget du ellers i et indlæg har lovet du ville gøre.

Måske det skyldes en forglemmelse, eller måske mine spørgsmål ikke var præcise nok. Derfor forsøger jeg igen med 4 spørgsmål som jeg synes er præcise og lette at besvare.

1. Er det i overensstemmelse med forvaltningen af offentlige midler ( læs tipsmidler), at anvende disse til betaling af overlægers parkeringsbøder ?

2. Er det hensigtsmæssig forvaltning af medlemmernes kontingent og tipsmidlerne bruges til at udbetale et honorar til landsformanden på cirka kr. 200.000 + pension ?

3. Er der en forklaring på, at man på hovedbestyrelsesmødet ikke lavede en formel tiltrædelse på den mailafstemning om kontingent der må betegnes som højst tvivlsom i forhold til COPA´s vedtægter ?

4. Er det foreningsskadeligt og eksklusionspådragende at jeg stiller disse spørgsmål, så jeg kan forvente at blive indkaldt til høring ?

Jeg håber du vil svare på disse spørgsmål og ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Tommy Lindegaard


Tilbage til "Vedrørende COPA og copa.dk"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst