Nye vedtægter i COPA

Stil spørgsmål vedrørende Stomiforeningen COPA, hjemmesiden/forummet, rapportér fejl, eller kom med forslag til forbedringer/tiltag til hjemmesiden/forummet.
Forumregler
Stil spørgsmål vedrørende Stomiforeningen COPA, hjemmesiden/forummet, rapportér fejl, eller kom med forslag til forbedringer/tiltag til hjemmesiden/forummet.
tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 30. aug 2011 10:55

COPA´s hovedbestyrelse har på sit møde i april besluttet at nedsætte et udvalg som skal foretage en gennemgang af COPA´s vedtægter.

Udvalget hedder Vedtægsudvalg 2011 og består af følgende personer :

Morten Friis Hansen, Lolland-Falster lokalforening,
Steen Samuelsen, Sydøstjylland lokalforening
Søren Mortensen, Storkøbenhavn lokalforening
Tommy Lindegaard, Storstrøm nord lokalforening. ( koordinator )

Vi har nu haft vores første møde og er påbegyndt arbejdet. En revision af COPA´s vedtægter er nødvendig for at sikre at vores forening også i fremtiden har en vigtig funktion i forhold til at varetage og fremme interesserne for mennesker, der har gennemgået stomi eller reservoiroperationer.

Meget har forandret sig siden de nuværende vedtægter blev vedtaget i 1994. Som et eksempel kan nævnes strukturreformen, hvor amterne blev nedlagt og erstattet af regioner, samtidig med at mange opgaver blev overført til primærkommunerne, og der er ingen tvivl om, at de kommende forandringer på sygehusområdet vil betyde store udfordringer for vores forening.

En del af beskrivelsen af vores arbejde er at ”alt er åbent for nytænkning i forhold til
organisationens opbygning, struktur og sammensætning m.m.”.

Vi har som udgangspunkt besluttet at arbejde ud fra en hel blank tavle, det vil sige at vi helt fra
bunden vil tage udgangspunkt i at skabe et eller flere forslag til vedtægter, som kan styrke både det lokale og det centrale arbejde i COPA, og som samtidig skal styrke værdien af foreningen for det enkelte medlem.

Som en del af dette vil vi foretage en ”kortlægning” af COPA, hvor vi blandt andet vil sende
spørgsmål ud til de enkelte afdelinger og til medlemmerne af forretningsudvalg og hovedbestyrelse, så vi kan få et overblik over COPA´s styrker og svagheder.

Vi vil som udvalg løbende forelægge vore tanker og overvejelser i denne tråd, ligesom vi vil
opfordre til at både lokalforeninger, enkeltmedlemmer og medlemmer af bestyrelser kommer med deres tanker om hvordan vi i fællesskab kan styrke COPA.

Vi håber at rigtig mange vil tage udfordringen op og kan love at alle indlæg vil indgå i vores
fremtidige arbejde i udvalget

Med venlig hilsen
Vedtægtsudvalget.

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 30. aug 2011 19:35

De nuværende vedtægter kan ses og downloades her

http://www.copa.dk/om-copa/vedtaegter-o ... dsaftaler/

Henning Granslev
Indlæg: 207
Tilmeldt: 6. jan 2004 01:13
Årgang: 1951
Stomi siden: 1973
Geografisk sted: Kolt, 8361 Hasselager

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Henning Granslev » 30. aug 2011 21:57

Hej Tommy

God ide med at lægge denne nyhed på COPA forum. Så nu er det op til os alle at komme med ideer til fremtiden for Stomiforeningen COPA.
Held og lykke med arbejdet.

Henning Granslev :)
Henning Granslev

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 13. sep 2011 17:21

Forslag til vedtægts udvalget :)
1. Der skal ikke være bopælspligt for lokalformænd i deres lokalområder.
Begrundelse: det kan spænde ben for valg af formand, samt besværliggøre lokalforeningernes sammensætning og rekruttering ved struktur ændringer og sammenlægninger.

2. Åbenhed og offentlighed, foreningen bør have alle aftaler med samarbejdspartnere, dagsordener, og referater fra Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg liggende på hjemmesiden, personsager undtaget.
Begrundelse: Det viser hvad foreningen arbejder med og vægter, Danske Handicap organisationer, har denne åbne linie så alle medlemmer kan følge med.

3. Copa må ikke være medlem af og afhængig af foreninger/netværk, der driver konkurrerende/overlappende virksomhed.
Begrundelse: det er ødelæggende for rekruttering af nye medlemmer

4. Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir.
Dette søges gennemført ved:
a) at udøve oplysende, rådgivende og opsøgende virksomhed eksternt og internt.
b) at virke som medlemmernes talerør over for myndighederne, ved konsekvent at være synlig og deltage i sundheds debat og mediebilledet.
c) at udgive et medlemsblad der skal have en stor grad af faglighed, omkring stomilivet og de socialpolitiske emner der berører medlemmer og læsere af bladet , fremfor store artikler om kongresser og sociale arrangementer.
Begrundelse: det er et ønske man hører fra læsere/medlemmer.

5. Hvis en stemmeberettiget i Hovedbestyrelsen er forhindret i at møde, kan
denne lade sig repræsentere af en stedfortræder med fuldmagt, kan dette ikke lade sig gøre kan
repræsentationen ved fuldmagt gives til en anden lokalformand eller dennes stedfortræder.
Begrundelse: så er alle stemmer repræsenteret, interessegrupperne og lokalforeningerne kan have svært ved at finde stedfortrædere uden for deres styregrupper/bestyrelser.

God arbejds lyst

Søren
Indlæg: 9
Tilmeldt: 18. apr 2009 18:20
Årgang: 1952
Stomi siden: 2008

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Søren » 15. sep 2011 10:21

Atter en gang er Peter Sørensen hurtig med et indlæg og atter en gang med et konstruktivt og positivt indlæg :D
Som medlem af udvalget håber jeg meget på, at mange andre - også gerne menige medlemmer - vil give sine meninger til kende!
Copa skal og bør være talerøret for os "stomister" - også mange år ud i fremtiden!
Søren Mortensen
sm@data-partner.dk

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 16. okt 2011 15:49

Vedtægtsudvalget i COPA har afholdt sit andet møde, og vi blev her enige om, at vi for at kunne styrke COPA bedst muligt, har brug for at høre fra lokalforeningerne.

Vi har derfor rundsendt spørgeskemaer omhandlende samarbejdspartnere, det lokale arbejde og rådgivning til samtlige lokalformænd, og svarene på disse spørgeskemaer, vil blive analyseret på vores næste møde.

Vi har ligeledes modtaget indlæg fra medlemmer og interessegrupper, som vil indgå i vores arbejde, og vi vil igen opfordre alle som har en mening om at bidrage, enten her på hjemmesiden, eller ved at skrive til en af os fra udvalget.

Vores mailadresser er :

Morten Friis Hansen : mofriha@gmail.com

Steen Samuelsen : steen.samuelsen@gmail.com

Søren Mortensen : sm@data-partner.dk

Tommy Lindegaard : tommy@123mail.dk

Spørgeskemaerne kan ses i disse links :

Spørgeskema 1 . http://www.surveymonkey.com/s/D59SSRV

Spørgeskema 2 : http://www.surveymonkey.com/s/DZXNF6D


Hvor I både kan se skemaerne og udfylde dem ud fra egne erfaringer, hvis I har lyst.

Links til lokalafdelingerne bliver fremsendt via COPA´s sekretariat i morgen.

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 19. okt 2011 10:59

Til vedtægtsudvalget:
Til vedtægternes § 3 om foreningens hjemsted foreslås følgende tilføjelse:
Alle hovedbestyrelsesmøder afholdes på denne adresse.
Begrundelse:
Alt der vedrører foreningen og dens drift findes på sekretariatet.
Der vil så være indvendinger mod en sådan tilføjelse, bl.a. "Så skal de samme lokalformænd rejse langt hver gang!" Tænk nu lige på Bornholm, der altid skal rejse langt, både til Sjælland, Fyn og Jylland.
Har man påtaget sig hvervet som lokalforeningsformand, har man akcepteret konditionerne.
(Ja - det kan en sjællænder jo sagtens sige, ikk´! :mrgreen: )

Venlig hilsen
Merete
copa rådgiver

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Svanesang fra COPA´s vedtægtsudvalg.

Indlægaf tommy » 26. apr 2012 22:00

COPA´s vedtægtsudvalg har i dag den 26.4.2012 holdt sit sidste møde.

Udvalgets opgave var på forhånd beskrevet i et kommissorium som:

”Udvalgets opgave er at foretage en kritisk gennemgang foreningens organisationsstruktur, beslutningsorganer, beslutningsprocesser, daglige ledelse og administration. Arbejdet skal afsluttes med udarbejdelse af forslag til et sæt vedtægter, der er tilpasset nutidens krav og fremtidsrettet mod kommende opgaver.”.

Udvalget bestod af fire meget forskellige og meget diskussionslystne mennesker, men også fire mennesker, som var indstillet på at finde et samarbejde ud fra et ønske om at sikre COPA en fremtid. Udvalget har afholdt 9 møder i vores samarbejdsperiode.

Vi var fra start enige om, at en gennemgribende revision af COPA´s vedtægter var nødvendig, og vi blev enige om, at tage udgangspunkt i fire kerneværdier som skulle tegne COPA i fremtiden.

De fire kerneværdier vi valgte at fokusere på er:

Synlighed, Faglighed, Åbenhed og Medindflydelse.

Til hovedbestyrelsesmødet den 21. april fremlagde vi vores foreløbige arbejde for COPA´s hovedbestyrelse i form af et oplæg, som kort fortalt indeholdt følgende hovedpunkter:

• En styrkelse af medlemsdemokratiet ved afholdelse af et årligt delegeretmøde, hvor COPA’s bestyrelse vælges og retningslinjer for foreningens arbejde vedtages.
• En styrkelse af sekretariatet gennem ansættelse af en generalsekretær/direktør for COPA
• En styrkelse af lokalforeningerne gennem udvidet sekretariatsbistand og gennem en nytænkning af lokalforeningernes opgaver.
• Vi lagde op til at lokalforeningernes geografiske sammensætning kunne ændres, med udgangspunkt i lokalforeningernes egne ønsker og erfaringer.
• En styrkelse af COPA´s synlighed, indflydelse og faglighed ved nedsættelse af faste udvalg og professionalisering af daglig ledelse.

Desværre valgte et snævert flertal af hovedbestyrelsen (8 for, 10 imod og 2 blanke stemmer) at de ikke kunne tiltræde disse principper for COPA´s fremtid.

Når hovedbestyrelsen således allerede ved først udkast afviser det fundament, som vedtægtsudvalget skulle have arbejdet videre på, finder vedtægtsudvalget ikke at have et grundlag for det videre arbejde. Vi kan ikke se, at vi kan give forslag til forbedring af COPA’s vedtægter på det nuværende grundlag. Det kan kun blive lappeløsninger, som vi ikke kan lægge navn til.

Med ovennævnte begrundelse trækker vi os fra arbejdet i vedtægtsudvalget.


Morten Friis Hansen
Steen Samuelsen
Søren Mortensen
Tommy Lindegaard

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 26. apr 2012 23:01

Jeg vil personligt sige jer fire mange tak, for det store og gode arbejde.

For en gangs skyld har man i Copa, set en opgave uddelegeret til andre end Landsformand og Forretningsudvalg, sidst var vidst i 2001 hvor jeg fik lov til at lave et Hotforum istedet for en gæstebog på hjemmesiden.

Jeg havde håbet at hovedbestyrelsen havde haft visioner for en fremtid, hvor Copa i større grad markerede sig som patientforening og i medier lokalt og på landsplan, samt fik styrken til at slås mod de foreninger der hjælpes igang af en stor "samarbejdspartner", vi godt kan undvære.

Synd og skam at man stoppet arbejdet,og åbenbart foretrækker lappeløsninger.
Kommisoriet i har arbejdet ud fra ,har trods alt været offentligtgjort i forummet siden august 2011, så det kan da ikke komme som en overraskelse.

Ehlin

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Ehlin » 27. apr 2012 18:44

Hvor er det synd,hvis det ender der! For een ting er sikkert,Copa må følge med tiden.
Ellers mister man måske lysten til at forny sit medlemsskab.
Og det var vel ikke meningen.
mvh
Ehlin Andreassen
menigt medlem

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 28. apr 2012 13:06

Tak til vedtægtsudvalget for et virkelig gennemarbejdet oplæg til nye vedtægter. Sørgeligt at konstatere, at det ikke gik op for alle i hovedbestyrelsen, at nytænkning er tiltrængt. Det er tydeligt, at alt skal være ved det gamle, åh så hyggeligt, ingen vil miste nogen form for "privilegier". Vi gør som vi plejer, og er nogen utilfreds, så er det bare ærgeligt, for flertallet har talt - "nu skal vi se fremad og komme videre". En ofte brugt/misbrugt sætning når hovedbestyrelsen mødes sølle to gange om året :mrgreen:

I disse sparetider er det netop nødvendigt, at en forening som copa bliver synliggjort og i øvrigt giver medlemmerne mulighed for indflydelse - guldkorn kan jo komme alle steder fra :D

Ehlin Andreassen har ret i, at man herefter alvorligt må overveje sit medlemsskab af foreningen.


Dette indlæg vil garanteret blive opfattet som voldsomt provokerende, men med nedlæggelsen af vedtægtsudvalget og dermed stop for nytænkning, var det nødvendigt at få det ud.

Endnu en gang stor tak til Morten Friis-Hansen, Tommy Lindegaard, Steen Samuelsen og Søren Mortensen.
Venlig hilsen
Merete Møller
copa rådgiver

123mio

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf 123mio » 29. apr 2012 18:29

Hejsa

Uden at have været særlig engageret i foreningsarbejdet i Copa, forekommer det mig som en nedslående udmelding, at det nævnte oplæg med god plads til nytænkning ikke vandt gehør.Ud over en enkelt telefonisk vejledende samtale i starten af mit stomiliv, så har jeg ikke fundet ud af, hvad jeg har skullet bruge foreningen til, idet jeg hurtigt fik det indtryk, at det mest af alt handlede om hygge og social samvær. En enkelt gang rettede jeg henvendelse for at få opdateret informationsmateriale om irrigation, - det flyttede ikke noget...
Jeg har kunnet følge en debat herinde i dette gode forum, der indikerer uenighed blandt aktive medlemmer, og ligeledes i nogle sammenhænge kritiserer de toneangivende som værende for lidt innovative, - og umiddelbart kan jeg alt for godt forstå kritikken samt ønskerne om nytænkning og ligeledes tvivlen om værdien af at fortsætte medlemskabet. Jeg gider ikke betale for dyre fester og udflugter til en forening som Copa....

Mio

1234

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf 1234 » 29. apr 2012 20:11

Hej.
Jeg har fulgt lidt med i debatten herinde, og kan da ikke forstå at i ikke melder jer ud.
I er da uilfredse med alt...
Hvis man kigger under andre emner, er det også mest utilfredshed der kommer fra de samme 5 brugere.
Det er ikke ligefrem motiverende for evt, nye medlemmer at skulle læse alt brokket.
Mvh 1234

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 1. maj 2012 15:39

Jamen, hej da!
Citat fra en gammel Jørgen Ryg monolog: "Vil du i verden frem, så brok" - og det benytter jeg mig, uanset jeg kommer på brokker-listen :D At melde sig ud af copa er den letteste løsning i verden, men efter tæt på 40 års medlemsskab forekommer det alligevel drastisk. Flere af de andre"Brokkere", de hundehoveder, har også været med i mange år og ytrer sig, fordi de er kede af, at foreningen ser ud til at gå i stå, hvis man ikke orker nytænkning.

Endelig - det er OK at have en mening, men det ville være klædeligt, hvis man ikke var anonym. Uanset hvor mange dunk man får i hovedet, må man stå ved sine ytringer :lol: Jeg gør det med glæde og tæller bulerne bagefter.
Venlig hilsen
Merete
copa rådgiver

Marianne Andersen.

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Marianne Andersen. » 1. maj 2012 16:50

Det var både en skræmmende og sørgelig oplevelse at se det eminente arbejde fra Vedtægtsudvalget blive forkastet på HB mødet med kun 2 stemmer.
Udvalget havde fremsendt et oplæg og et forslag til principbeslutning der skulle danne grundlag for det videre arbejde med nye vedtægter.
Udvalgets arbejde var et unikt projekt, udarbejdet efter det kommissorium som FU selv havde udarbejdet til arbejdsgruppen.
Det er skræmmende og dybt foruroligende at Copa udelukker sig selv fra at få en tiltrængt fornyelse.
Dengang beslutningen om nye vedtægter blev truffet, var det et stort flertal for arbejdet.
Jeg har tænkt på om afvisningen måske var fordi at nu skulle der til at ske noget på alle fronter for medlemmerne eller var man nervøs for at miste nogle goder ??.
Der skulle også ske en fornyelse og forbedring af medlemsbladet.
Man sad tilbage med en grim tanke om aftalt spil, især da landsformanden skyndte sig at hente og omdele vingaver til Arbejdsgruppen som tak for godt arbejde??.
Gad vide om der er en fremtid for Copa hvis man bevidstløst kører videre i de gamle spor....

tommy
Indlæg: 34
Tilmeldt: 11. okt 2009 13:42
Årgang: 1956
Stomi siden: 2009
Geografisk sted: Næstved

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf tommy » 5. maj 2012 18:27

Hej (især) 1234.

Du spørger : hvorfor melder I jer ikke ud ?

Her kan jeg så betro dig at det gør jeg også. Jeg er egentlig et meget omgængeligt menneske og har et temmelig pragmatisk forhold til at ting ikke altid sker som jeg ønsker det.

Men en gang i mellem er man nødt til at sætte en grænse !

COPA i sin nuværende form er styret af en magtelite og nogle interesser som bestemt ikke er indstillet på, at tilgodese medlemmerne, som er stomibrugerne i Danmark.

Eksempler har jeg desværre mange af.

Formanden hæver mere end 200.000 (tohundredetusinde) i honorar pr år, for at være formand for COPA. Frivilligt arbejde som vi andre ville gøre i vores fritid og ulønnet.

Hvert nummer af COPA-bladet koster +10.000 til redaktøren. Medlemmer har tilnudt at gøre dette frivilligt og ulønnet.

I 2011 blev der brugt 239.000 kr på mad, druk og overnatning til et jubilæumsarrangement. COPA får hvert år tildelt offentlige midler fra tips og lotto. Er det til den slags formål vores skattepenge skal bruges ??

COPA laver et kontingent som er i modstrid med vedtægterne. Der bliver stillet et -meget venligt- forslag om, at lave en beslutning på hovedbestyrelsesmødet, så kontingentet kan indkræves. Det bliver ikke en gang behandlet .

Prøv at læse tråden på hjemmesiden om kontingentsagen. Den arrogance der udvises fra ledelsen ved ikke at svare siger alt. Relevante spørgsmål, nemme svar fra forretningsudvalget er en mulighed, men det gider vi ikke bruge tid på.

Vores forumredaktør (Peter Sørensen ) fratræder selvom han er personifikationen på 100 % engagement og viden. Det fortæller noget om COPA.

Jeg kunne fortsætte længe endnu, og kan komme med mange eksempler på hvorfor jeg ikke kan være medlem af COPA men opsummerende er det sådan at COPA er en forening som er misbruger af både medlemmernes penge og den tildeling midler de får fra tips og lotto.

At COPA samtidig er præget af en magtarrogance som gør, at ledelsen ikke mener de skal svare på medlemshenvendelser, og at ethvert forlsag til ændringer der foreslås i COPA skal tage hensyn til at oppebårne økonomiske privilegier skal bibeholdes, gør at jeg ikke har noget valg.

Og kære 1234 måske du skulle gøre som jeg og melde dig ud. Se hvordan foreninger som diabetesforeningen, hjerteforeningen, fedmeforeningen (som har et navn på latin jeg ikke kan stave ) ADHD-foreningen og andre kan sætte en dagsorden, og tænk så over hvorfor COPA ikke kan sætte en dagsorden. Det er i al sin enkelhed fordi COPA´s penge bliver brugt på de forkerte mennesker !!!

Jeg har derfor ikke noget valg i forhold til en udmeldelse af COPA.

Med venlig hilsen

Tommy Lindegaard.

PS. Jeg forventer naturligvis at ledelsen, forretningsudvalget og andre i vanlig arrogant stil lader dette indlæg stå ukommenteret

GR
Indlæg: 109
Tilmeldt: 17. jun 2005 19:13
Årgang: 1976
Stomi siden: 2001
Geografisk sted: Østjylland

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf GR » 5. maj 2012 22:19

Hejsa. Det var først sidste år i forbindelse med festen i Vejle, at jeg blev bekendt med, at der forgik noget internt fnidder fnadder i copa, da folk sad og luftede deres beskidte vasketøj herinde offenligt.

Jeg synes det var mærkelig, at copa holdte en fest hvor kun nogle var indbudt enten holder man noget for alle eller ikke noget. Jeg var selv med til festen, da jeg sendte kuponen i bladet ind og vandt en billet, jeg ville nemlig gerne med, men var ikke en af de særlige indbudte.

Jeg er overrasket over, at man som formand får 200.000 kroner om året, det er ca. det sammen som man får i førtidspension som enlig. Jeg troede da man gjorde sådan noget frivillig. Jeg er lidt nysgerrig efter, at vide hvad laver man som formand, så man skal have så mange penge som folk der er syge i daglige lever for.

Synes det er kedelig man ikke kunne nå til enighed om nye vedtægter i copa. Der er ting jeg godt gad var anderledes i copa. Jeg synes det er lidt for meget en senior klub med fare for at fornærme nogen.

Til festen i Vejle var der ca. 130 mennesker, vi var mindre end 10 unge danske stomister med.
Personlig gør det ikke mig noget, at man holder en fest for nogle penge i copa alle skal bare være inviteret så.
MC i 94, stomi 2001. Altid smilende.;-) Copa rådgiver.

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 6. maj 2012 11:27

Hej igen!
Det gør ikke noget, hvis du (GR) mener, at copa er en seniorklub, det er uundgåeligt, da mange af os fik stomi i en relativ ung alder og har holdt ud længe - man lever jo i håbet om udvikling og fremgang for sin forening. Det ville være herligt, hvis der mødte flere unge op; men det gør der altså ikke :( Det med seniorklub er selvforstærkende, jo flere gang det siges, jo mere griber det om sig.
Da jeg i sin tid fik min stomi p.g.a. MC udleverede hospitalet noget materiale, som jeg gennemlæste og blev enig med mig selv om, at det ikke var noget for mig. Det så ud som om der sad gamle mennesker i rundkreds og talte alvorligt om deres poser. Men - efter et par år stod det klart, at det var gennem copa man fik oplysning om nye hjælpemidler - og så meldte jeg mig ind.
Så meget om det.
Det med at lufte det snavsede vasketøj har været en nødvendighed. Vi de "utilpassede" fik på et hovedbestyrelsesmøde at vide, at man kunne brokke sig på netop - hovedbestyrelsesmøderne, d.v.s. to gange om året. Sådan. Relevante spørgsmål til f.eks. udsendte referater fra forretningsudvalget blev af princip ikke besvaret. Man orkede ikke. Indlæg til bladet blev bortcensureret, for det så ikke pænt ud og kunne skræmme andre væk! Hvad kalder man sådan noget??? Man kan i sagens natur ikke være enige om alt, sådan er det - men der skal være plads til debat, og vanskeligheder forsvinder jo ikke, fordi man lader som om de ikke eksisterer.
Jeg beholder mit medlemsskab året ud, og så siger jeg pænt farvel, hvilket sikkert vil komme som en stor lettelse for mange.
Peter Sørensen - foreningens største aktiv - vil i allerhøjeste grad blive savnet, og med flere af de tidligere indlæg in mente, kan man nok gætte sig til, hvorfor Peter er holdt op.
God søndag
og venlig hilsen
Merete Møller
copa rådgiver (indtil videre)

GR
Indlæg: 109
Tilmeldt: 17. jun 2005 19:13
Årgang: 1976
Stomi siden: 2001
Geografisk sted: Østjylland

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf GR » 6. maj 2012 15:53

Hejsa. Merete det er jo lidt svært, at gøre op med copas senior image, når man direkte til en generalforsamling i 2010 får at vide, at ung mennesker ikke er copas målgruppe. Hvad skal man så stille op, fristet jeg da til, at spørge?

Jeg selv og et andet ynger medlem prøver til denne generalforsamling, at komme med forslag til aktiviteter og møder i det nye år også med henblik på, at tiltrække de lidt ynger medlemmmer og får så denne medling.

Desværre er opbakningen til copa ungedom ikke så stort. Vi kan jo heller ikke lave mange forskellige ting om året, da det er der jo ikke midler til.

I norge er der rigtig stort tilslutning i deres ungdoms gruppe, der er vente liste, når de holder noget, så mange vil gerne med. Så en eller anden form for fornydelse for, at tiltrække de unge mangler da helt klart i copa.

Jeg synes på ingen måde, at man ikke skal gøre opmærkesom på, at man ikke er tilfreds med den måde copa køre på. Det var mere måden det blev gjort på herinde, jeg fandt lidt uheldig, derfor skrev jeg også beskidte vasketøj. I sad jo og kastede med mudder og var ærligt lidt pinlige, at høre på.

Personlig synes jeg man kommer længst med en saglig debat, når man er uenig end spydigheder og andre mindre pæne ting.

Jeg synes det er kedelig der er flere af jer der melder jer ud af copa, for så blive tingene da ikke anderledes hvis man bare går og smækker med døren, fordi man ikke er enig.
MC i 94, stomi 2001. Altid smilende.;-) Copa rådgiver.

ehlin

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf ehlin » 6. maj 2012 18:54

Hej igen!
Jeg synes,man efterhånden kommer længere og længere væk fra emnet,som er nye vedtægter.
Og går mere efter personen.
Hvem har valgt formanden & de som sidder i bestyrelse & forretningsudvalg?
Var det måske en ide,at indkalde til ny generalforsamling og her vælge nogle nye,
hvis det er det man vil?
At Copa har et senior image,er vel ikke så underligt.
For takket være stomioperationen,er vi i live og får lov til at opleve at blive gamle.
Og det er da i grunden ikke så ringe endda!
Men selvfølgelig betyder det ikke,at vi ikke skal være åbne for de unge.
De bedste hilsner
Ehlin

Brugeravatar
Sass
Indlæg: 17
Tilmeldt: 6. dec 2008 12:06
Årgang: 1978
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Nørreundby (9400)
Kontakt:

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Sass » 6. maj 2012 20:37

[quote="GR"]

Desværre er opbakningen til copa ungedom ikke så stort. Vi kan jo heller ikke lave mange forskellige ting om året, da det er der jo ikke midler til.

I norge er der rigtig stort tilslutning i deres ungdoms gruppe, der er vente liste, når de holder noget, så mange vil gerne med. Så en eller anden form for fornydelse for, at tiltrække de unge mangler da helt klart i copa.


Hej "GR"

- Du har jo desværre ret i at opbakningen til Ungdommen i Copa ikke er så stor..
Men det er vi skam ret kraftigt ved at prøve at gøre noget ved. Vi vil hellere end gerne skaffe nogle nye medlemmer så vi kan blive flere unge til at "mødes og lave noget sammen"
Har du set vores ungdomsplakat som vi har fået lavet, den er inde på vores facebook og bliver sat i trykken nu her og skal ud og hænge på de forskellige sygehuse's stomiklinikker og evt. relaterede afdelinger hvor den forhåbentlig kan skaffe nogle flere medlemmer.
Så det håber vi på giver noget respons.. :D
- har du set sommerturen til Lalandia..??

Jeg tror såmænd ikke det er fornyelse, der skal til for at lokke de unge med, jeg tror bare de er mange flere "unge stomister" i Norge og måske er det knap så stort et tabu deroppe som herhjemme, det er blot et gæt..
Og et Faktum er ihvertfald der ikke har været den store opbakning omkring de tidligere arrangementer, og når der ikke er det, ja så er det svært at vide præcis hvad der skal til for at tiltrække de unge, men det er jo her "DU" eksempelvis kommer ind i billedet..!!
- hvad kunne DU tænke dig vi skulle lave, hvad ville få dig til at tage med ungdommen på tur..??
Og har du nogen ideer til "fornyelse" eller andre arrangementer, så kom endelig med dem og vi skal se på det i bestyrelsen, alle forslag er velkomne.

Med venlig hilsen
Kim Sass
Bestyrelsesmedlem i Copa Ungdom

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 6. maj 2012 20:58

Hej igen!
Den var ellers ny - at det ikke er de unge, der er copas målgruppe :shock: Helt ærligt - det er vel alle, der får/har en stomi, som må være målgruppen. Selv om der ikke er stor tilslutning til ungdomsgruppen her i Danmark, så er midlerne der. Gruppen får et grundbeløb i lighed med de andre interessegrupper, og skulle der være noget helt specielt, som man kunne tænke sig at arrangere, så er det blot at søge om yderligere midler via forretningsudvalget, eller endnu bedre - få gruppen til at søge, når hovedbestyrelsen er samlet til aktivitets- og budgetmøde i november hvert år.

Og så, nå ja, tråden hedder jo nye vedtægter i copa. Lige hurtigt forklaret - de der har valgt hhv. landsformand og forretningsudvalgsmedlemmer, som jo vælges blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, er vel de samme, som har forkastet oplægget til nye vedtægter :( Der er adskillige gange opfordret til indkaldelse til et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde - men det sker ikke, fordi over halvdelen af hovedbestyrelsesmedlemmerne skal kræve til det. Landsformanden kan dog alene indkalde til et sådant møde, hvis han vil, men det ønsker han ikke.
Se i øvrigt Tommy Lindegaards tidligere indlæg, så slipper jeg for at gentage.

Jeg har ikke lyst til at smække med døren, så det kommer til at ske i god ro og orden når tiden er inde.
Venlig hilsen
Merete

GR
Indlæg: 109
Tilmeldt: 17. jun 2005 19:13
Årgang: 1976
Stomi siden: 2001
Geografisk sted: Østjylland

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf GR » 6. maj 2012 21:31

Hejsa. Jeg har set plakaten og synes den er rigtig fin og håber da også den kan trække folk til. Jeg er medlem af copa ungdom på face og er også inviteret til Lalandia, men kan desværre ikke komme, da jeg ikke er hjemme den weekend.

Nu ser jeg jo noget du ikke gør, da jeg er medlem af ccf, da jeg er opereret for MC og de holder jo også møder og turer og der er en helt anden opbakning og fremmøde af ynger medlemmer også stomister.

De holder voksenkursus her i juni, alle plader er optaget. Sidst vi skulle lave noget i copa ungdom, var vi 4 tilmeldte i jylland. Dig, Tanja, Lasse og jeg selv. Ingen af os er faktisk pure unge mere, da vi alle er 30+.

Jeg forslog faktisk til det møde, at vi skulle give den gas med noget go-kart men det var bla. for dyrt fik jeg afvide, men rart Merete lige redegøre for, at der faktisk er flere midler at søge, så kan sådan en tur måske komme på tale alligevel. :D

En tur i Randers regnskov kunne f.eks være hyggelig, en paintball tur, go-kart turen, en tur i tivoli friheden.

Merete jeg troede også målgruppen i copa var alle med stomi og pouch, men åbenbart ikke. Jeg blev faktisk lidt ked af det, da jeg selv synes, at jeg har meget at kunne bidrage med, selvom jeg ikke har grå hår. :D
MC i 94, stomi 2001. Altid smilende.;-) Copa rådgiver.

Steen Samuelsen
Indlæg: 355
Tilmeldt: 13. sep 2007 14:39
Årgang: 1947
Stomi siden: 2007
Geografisk sted: Fredericia

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Steen Samuelsen » 7. maj 2012 19:57

Hej

Jeg hader at debattere med anonyme personer, der ikke vil være deres indlæg bekendt og lægge deres navn til, men jeg bliver nok nødt til det.

Det er korrekt at gennemsnitsalderen for COPA medlemmer er forholdsvis høj. Det er der flere grunde til, dels er det en tendens i alt foreningsliv i Danmark, undtagen idrætsklubber der henvender sig til børn og unge. Men for COPA’s vedkommende er det typisk, at man melder sig ind i COPA, når man selv eller pårørende får stomi. Nogle får stomi i en ung alder, men rigtig mange af vore medlemmer har fået stomi sent i livet og derfor indmeldelsesalderen og gennemsnitsalderen i COPA tilsvarende høj.

COPA’s formålsparagraf taler ikke noget om alder:
§ 4 FORMÅL
Foreningens formål er at varetage interesser for stomi- og reservoiropererede samt personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir


Det betyder at COPA’s aktiviteter ikke er rettet mod den ældre gruppe af medlemmer, men at alle aldersgrupper kan/bør tilgodeses. Det er også en af grundene til at der i COPA er både en forældregruppe og en ungdomsgruppe. Men for at disse gruppe fungerer, kræver det at der er forældre og unge der vil gå aktivt ind i arbejdet og ikke bare vente på at andre gør arbejdet. Hvis man har ønsker og idéer til aktiviteter, er den bedste måde at selv deltage i bestyrelsesarbejde. Det kan være i interessegrupperne eller i lokalforeningsbestyrelserne. Der er altid plads til dem der vil arbejde. Jeg har gang på gang hørt fra lokalforeningerne, at der ikke er ret mange deltagere på generalforsamlingerne og at der ikke nogen der vil deltage i bestyrelsesarbejdet.
Dette er derfor en opfordring til alle vores yngre medlemmer om at give et bidrag til en bedre forening. Ændringerne starter på de lokale generalforsamlinger og i de lokale bestyrelser, så på med vanterne og giv COPA et spark fremad – nedefra.
Med venlig hilsen ;-)

Steen

GR
Indlæg: 109
Tilmeldt: 17. jun 2005 19:13
Årgang: 1976
Stomi siden: 2001
Geografisk sted: Østjylland

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf GR » 7. maj 2012 21:12

Hejsa Steen. Nu går jeg ud fra der hentydes til mig, angående at være anonym. Det er ikke fordi jeg ikke vil stå ved, hvad jeg skriver eller noget, men jeg vil gerne have mit frirum herinde til, at skrive om mit forløb åbnet som vanlig uden bla. folk på mit studie kan sidde og læse om det herinde.

Nu er jeg jo faktisk heller ikke anonym, da jeg jo tilhøre den samme lokalforening som dig og du har set mig en del gange i virkeligheden efterhånden. :mrgreen:

Vi prøvede jo også, at komme med forslag på den omtalte generalforsamling, men det fik vi jo ikke så meget ud af. Da jeg stadig er syg og har lidt travlt med det, har jeg personlig ikke overskud til at sidde i en bestyrelse eller tiden til det, men derfor har man vel lov til, at have en mening omkring tingene.
MC i 94, stomi 2001. Altid smilende.;-) Copa rådgiver.

Henning Granslev
Indlæg: 207
Tilmeldt: 6. jan 2004 01:13
Årgang: 1951
Stomi siden: 1973
Geografisk sted: Kolt, 8361 Hasselager

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Henning Granslev » 8. maj 2012 00:29

Svar på diverse spørgsmål i COPA Forum til indlægget om vedtægter.

Mange af de indlæg, der de sidste dage er skrevet i COPA Forum er til stor skade for vores forening. Derfor har jeg valgt at skrive dette indlæg for at give en forklaring på, hvad der er helt forkert i mange af de personlige angreb på landsformanden og FU.

Der står bl.a. at der blev brugt 239.000 kr på druk og overnatning til jubilæumsarrangementet. Det er useriøst at bruge ordet druk. Der var ½ fl. vin pr. person, alt andet betalte man selv. Og nej, det var ikke 239.000 kr. men 180.000 kr. Udgiften dækkede et dagsarrangement med faglige oplæg om stomi m.m. Det var åbent for alle interesserede om COPA og stomi/reservoir.
Alle producenter og leverandører havde en udstilling af stomihjælpemidler og brokbind m.m. Der var snitter, øl/vand, kaffe/te og brød til alle deltagerne - ca. 200 personer.
Om aftenen var bl.a. alle lokalfomænd, alle COPA rådgivere og 2 personer fra alle leverandører og producenter samt samarbejdspartnere inviteret til festmiddag, musik og dans.
Producenterne betalte et udstillergebyr - i alt 30.000 kr til dækning af mødelokaler og musik om aftenen. Så den reelle udgift for COPA til hele dagens arrangement var 150.000 kr.

På et HB aktivitets- og budgetmøde i november 2010 blev det vedtaget med 12 ja, 5 nej og en
blank stemme, at dagen skulle holdes således.

75.000 kr blev fordelt til lokalforeningerne - 5.000 kr pr. forening - som tilskud til at holde et lokalt jubilæumsarrangement.

Regnskab er godkendt af vores revisor, og det indsendes til DH, der fordeler Tips og Lottomidlerne til handicaporganisationerne i DH regi. Det er ikke skattepenge betalt af borgerne.

Årsregnskabet for COPA 2011 blev enstemmigt godkendt på HB mødet 21. april 2012
Herunder også udgiften for jubilæet i 2011.


Honorar: Der står helt klart i vedtægterne, hvad honoraret til landsformanden er.

Hvis der ikke var et honorar, tvivler jeg på, at en person i arbejde vil påtage sig denne opgave. Det kan ikke lade sig gøre at have et almindeligt dagarbejde og så passe foreningen. Men på nedsat tid kan det klares, hvis også ens arbejdsgiver vil give fri til mange møder om året - selvfølgelig uden løn. Jeg kan oplyse, i året 2011 brugte jeg 1279 timeri COPA regi - og her er alt ikke medregnet- Det er IKKE en beklagelse - jeg har selv valgt det.

På HB mødet 21. april 2012 blev landsformanden enstemmigt valgt for en ny 2 års periode.
Det er heldigvis kun et par lokalforeninger, der skriver disse angreb i COPA Forum. Men det må høre op. Det vil klæde foreningen, hvis denne negative debat stopper nu. Prøv dog at forstå, at flertallet i HB har taget nogle beslutninger, som I ikke mener er korrekte. Det er også ok. Vi kan ikke alle være enige. Men husk også, at HB medlemmerne er repræsentanter valgt ude i lokalforeningerne.
Et er sikkert. Stomiforeningen COPA er til for alle med stomi/reservoir og personer med sygdomme, der kan føre til anlæggelse af stomi/reservoir og alle personer med afførings eller urinvejsproblemer.
Og det gælder alle - også I unge - I er meget velkommen i COPA.
Jeg slutter nu og vil ikke skrive mere om denne sag i COPA Forum. Men jeg vil svare på spørgsmål, der skrives til min mailadresse: h.granslev@gmail.com.

Henning Granslev, landsformand COPA

hsm
Indlæg: 18
Tilmeldt: 2. maj 2011 15:48

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf hsm » 8. maj 2012 10:11

Helt ærligt hr. landformand er det ikke lidt for nemt.

Man banker lige de utilpassede medlemmer med køllen, det er godtkendt af ...., det er vedtaget af... og fiser så tilbage i elfenbenstårnet,

Vi lever altså i 2012 med demokrati og ikke i 1812 med oplyst enevælde.
Debat har aldrig skadet nogen persons eller forenings anseelse sålænge den er saglig.
Og når nogle af de ting der oplyses om i denne tråd kommer bag på medlemmerne, så er det forretningsudvalg og hovedbestyrelse der har et problem - stort - ikke medlemmerne.

Med venlig hilsen
Hans Mortensen

Peter Sørensen

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Peter Sørensen » 8. maj 2012 10:28

Husk at alle medlemmer af Copa kan bede deres lokalformand eller sekretariatet om kopi af dagsorden og referater fra hovedbestyrelsesmøderne.

Merete Møller
Indlæg: 56
Tilmeldt: 27. okt 2010 16:35
Årgang: 1941
Stomi siden: 1972
Geografisk sted: Stevns

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf Merete Møller » 8. maj 2012 10:50

Hej!
Så er en af de utilpassede på banen igen! Først lige tak til Hans Mortensen - den med elfenbenstårnet var god. Prøv i den forbindelse at gå ind på tråden "Medlemsdemokrati" - der står helt nøjagtigt, hvem der var inviteret til jubilæum, hvem der fik hvad betalt o.s.v.
Jo, landsformanden blev genvalgt - men om man kan kalde det enstemmigt? Tja, et HB-medlem ville gerne have skriftlig afstemning, så man kunne få en tilkendegivelse fra forsamlingen, men det afslog dirigenten "for der var jo kun én kandidat, så det var ikke nødvendigt". Sådan bliver man énstemmigt valgt.
Man kan helt rigtigt læse i vedtægterne om landsformandens honorar, men dertil kommer pension, rådighedsbeløb og deltagelse i arrangementer både her og i udlandet. Hvis nogen udtrykker undren omkring rejser og festivitas - så er vedkommende bare misundelig - og det er jo "frivilligt" arbejde? Og se på timeforbruget .... så har man bare at rette ind.
Venlig hilsen
Merete Møller :D

PS: Følg Peter Sørensens forslag om at rekvirere referat fra HB-møderne.

hsm
Indlæg: 18
Tilmeldt: 2. maj 2011 15:48

Re: Nye vedtægter i COPA

Indlægaf hsm » 8. maj 2012 17:44

Merete Møller skrev:PS: Følg Peter Sørensens forslag om at rekvirere referat fra HB-møderne.


Jammen hvorfor ligger sådanne referater ikke på denne i mange henseender fremragende hjemmeside?

"Den der blot trasker i andres fodspor kommer aldrig foran".

Med venlig hilsen
Hans Mortensen


Tilbage til "Vedrørende COPA og copa.dk"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst